Podporili sme tábory pre deti z detských domovov

 
 
 
+421 905 290 644
info@pekarenharmonia.sk

 

 
 
 
 

Podporili sme tábory pre deti z detských domovov

Piatok, 4. august 2017

04.08.2017  # aktuality


Očkolandia je svet detských táborov pre domovy, reedukačné, diagnostické a krízové centrá, UPSVaR a deti v sociálnej a hmotnej núdzi.  V roku 2016 žilo v detských domovoch na Slovensku 4744 detí. Život opustených detí nie je ani trochu ľahký, a preto im v táboroch dáva občianske združenie Očkolandia príležitosť zažiť možno prvýkrát naozajstnú „stanovačku“, noc pod hviezdami, člnkovanie, výlet do prírody, či len celkom „obyčajnú“ cestu vlakom, a najmä pocit, že na nich niekomu záleží.

Keďže nemôžeme a ani nedokážeme zabezpečiť každému dieťaťu rodinu, snažíme sa týmto deťom ich pobyt v detskom domove aspoň trochu spestriť. Deti v táboroch dostanú našu malinovú tortu ako odmenu za najkrajšie upratanú chatku počas pobytu. Sme vďační, že môžeme aspoň týmto spôsobom prispieť k misii občianskeho združenia Očkolandia - viesť deti z detských domovov k poznávaniu pravých hodnôt, ako sú spolupatričnosť, dôvera, priateľstvo, úcta a ochota pomôcť si navzájom.

PS: Malinovú tortu pripravujeme do ponuky na predaj aj pre Vás. Deti by Vám vedeli rozprávať o tomto vynikajúcom letnom osviežení :)

Zdroj: foto z archívu občianskeho združenia Očkolandia